Resonantie – atomen zijn resonante golfvormen

In 1981, 1982 was ik op tour in de USA en ontmoette een man waarvan de buurman toen al 10+ jaar zijn tractor op water reed.
Het principe is simpel: resonantie.
Atomen zijn resonante golfvormen – vergeet het idee van ‘deeltjes’.
Besef dat ‘deeltjes’ knopen zijn in golven; waardoor golfreinen, golfenveloppe en soliton worden gevormd.
Dan gaat het erom de juiste frequentie (-combinatie) te gebruiken om moleculen ‘los te weken’ tot atomen.

 

Op de website hypermandala.com heb ik beschreven hoe Roberto Renout daar een oplosing anbood.
Vanuit zijn studie naar tijdcycli en rithmiek (astrologie) kwam hij uit op een 4D Hypermandala.
Daarin zit impliciet een directe relatie tussen atomen en moleculen; volgens een Mach principe.
Concentrische resonantie noemen we Atomen; excentrische interferentie noemen we Moleculen.

 

Ik heb het hier verder nooit over gehad, omdat 1) het simpel is (bedenk het zelf) en 2) niet helpt.
Zeker, je kan gemakkelijk water omzetten in watergas; en gebruiken (zie Casper Pompe).
Maar het is wat anders om dat op grote schaal te gebruiken in de hydraulische kringloop.
Mensen hebben nu al geen benul van de integrale samenhang van de processen op Aarde.

 

De problemen die we momenteel op Aarde veroorzaken komen voort uit wens to dominantie.
Krach en controle, in plaats van co”rdinatie en communicatie’; een slavenhoudersmentaliteit.
Vandaar dat ik steeds zeg: "die nulpunt’machine’ die iedereen zoekt bestaat al: je lichaam".
Leer je lichaam kennen en gebruiken; dan ontdek je dat het nog vel meer is en veel meer kan.

 

In de groep is er al lang een saaie schijnbare ‘strijd’ tussen de "Senso’s" en de "Techno’s".
Al een paar keer heb ik in de groep besproken dat in ons lichaam informatie EN energie ‚‚n zijn.
Zoals we lopen op twee benen gaat het erom de zogenaamde tegenstellingen te integreren.
Nulpuntsenergie gaat niet over krachten, maar om begrip; leven gaat over wijsheid en bewustzijn.

 

In www.scienceoflife.nl heb ik een deel van de basisprincipes beschreven; in series Essays.
Momenteel ben ik bezig aan de reeks met de titel "MatheMusics"; 4D geluidsgolfvormen.
Jazeker, kan je die principes gebruiken in de watermotor, de Joe cel, en zo verder.
Maar de reden waarom ik het opschrijf is om een beeld te geven van de/het vormen van bewustzijn.

 

Voor wie de gedachten wat wil oprekken, is er mijn tekst over "The Collapse of the Vector of State".
Het is het duale verhaal voor mijn tekst "Shifting the Paradigm" (ons scheppend vermogen).
Beide teksten gaan over de noodzaak voor het begrijpen van, en werken met, deel EN geheel.
Het gaat in leven niet om Magie (en motoren) maar om gezondheid en genezing, liefde en leven: bewust-zijn.

 

Binnen de Nulpunt-groep is in principe de kennis van een grote ‘denk tank’ beschikbaar.
Die kennis is echter niet te gebruiken zolang mensen gelijk willen hebben; opinies.
Als we het elk al wisten, dan was er geen behoefte aan ontmoetingen en discussie.
Binnen ons en tussen ons hebben we het antwoord wat we zoeken; maar niet in de vorm die we kennen.

 

Feel well