Kanker, straling en VLF

Straling heeft invloed op de gezondheid van mens, dier, natuur. 
Straling kan men niet zien, ruiken, voelen of horen maar het is er wel degelijk.  
Daar er in de media weinig goede informatie is terug te vinden hebben zelf veel onderzoek gedaan. 
De invloeden worden vanwege commerci‰le belangen veelal gebagatelliseerd. 
Neem even de tijd en lees bijgaande nieuwsbrief van Stg. Milieuziektes

 

Bij Electro Magnetische velden (straling) zijn twee verschillende gebieden te onderscheiden, het technische meetbare en het niet meetbare gebied.
Nu er meer informatie en ervaring is opgedaan, hierbij een overzicht/visie van de afgelopen jaren.. 
Misschien zijn er punten die mede reden van jouw slechte gezondheid kunnen zijn. 
Weet dat er in de 0.groep verschillende woonbiologen zijn die kunnen helpen met het opsporen van deze negatieve invloeden. 
 
Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.  
Frank en Charles 
Frank Bonte (Stg. Stralingbewust) en Charles Claessens (Stg. Milieuziektes) 
hebben samen een straling CD uitgegeven boordevol met onderzoeken. 
Deze CD was een antwoord op de vraag waar staat het dan, dat het minder goed is? 
Laboratoria, praktijkruimten, huizen, scholen  staan vaak nog boordevol met verstorende elektronische apparatuur. 
Tja, denk je dan…..waar maak ik me druk om. Men gelooft het gewoon niet……
 
De energetische, veelal niet meetbare technieken geven vaak zeer goede resultaten. 
Zo worden momenteel heel goede resultaten bereikt met deze aanpak op scholen. 
Significant minder rottigheid en betere leerprestaties. 
Maar ook hier weer ongeloof in de werking van de energetische aanpak.
Mijn ervaring is dat veel heeft te maken met de spin van de elektronen. 
Elektrische apparatuur geeft de elektronen een spin die mens onvriendelijk is. Het heeft (grote) invloed op ons immuun systeem. 
Afschermen neutraliseren of/en harmoniseren van technische vervuilende apparatuur kan veel bijdragen tot een goede gezondheid.
Het zorgt ervoor dat het immuunsysteem weer ruimte krijgt zelf de problemen op te lossen. 
Afsluitend nogmaals: Je kunt het niet zien, horen ruiken of voelen maar het is er wel. 
 
Frank Bonte met de pet op van  wetenschEpper en woonbioloog