Supermagneten en hun mogelijke eigenschappen

 

1. Magneten in het algemeen. 

  1. Magnetisme: wordt magnetisme opgewekt door elektriciteit?

  2. Elektriciteit: wordt elektriciteit opgewekt door magnetisme?

Als a en b juist zijn, dan zou het kunnen zijn dat ze elkanders tegenpolen zijn en wanneer we dat aannemen als een uitgangspunt, zijn er leuke conclusies te trekken. Zeker met betrekking tot magneten.

Afgezien van een natuurlijke permanente magneet, kunnen wij permanente magneten maken door een bepaalde metaal legering in een door elektriciteit opgewekt magnetisch veld te leggen. Valt de elektriciteit uit en daarmee het elektromagnetisch veld, dan blijft de permanente magneet magnetisch en verliest die eigenschap niet.

Uitgaande van a en b en dat ze te beschouwen zijn als elkanders tegenpolen, zou dat in kunnen houden dat er in de magneet een elektrische stroom geinduceerd is door het elektromagnetische veld. Een stroom die niet meer stopt, daar het magnetisme permanent is.

Bij Supermagneten is dit verschijnsel dan heel sterk aanwezig. Dit houdt tevens in, dat deze magneten supergeleiders moeten zijn voor elektriciteit. Want als ze dat niet zouden zijn, zou er weerstand in de magneten zitten en de stroom afnemen, waardoor het magnetisme afneemt.

Echter, het materiaal waar permanente magneten van gemaakt zijn, is niet “supergeleidend” in de betekenis van elektrische geleider zoals een koperdraad.

Maar dat er inwendig grote elektrische stromen zouden lopen in supermagneten, zou dan een uitspraak zijn, die gezien dit verhaal, gerechtvaardigd is. Een moderne neodymium magneet van 6x6x3 cm heeft een trekkracht van meer dan 240kg. Passend in deze verhandeling kan dat alleen maar wanneer dit magnetisch veld voortkomt uit een sterke elektrische stroom. Helaas is dit een gelijkstroom en als zodanig niet inductief af te tappen.

Maar zoals bij het begrip “servo”, bekend van besturingssystemen, een kleine kracht een veel grotere kan aanspreken en gebruiken, zou het ook wel zo kunnen zijn dat de elektrische stromen, die er in een permanente magneet aanwezig zijn, tevoorschijn gehaald kunnen worden door een kleine aansturing. Zou dit kunnen door de permanente magneet in een spoel te plaatsen die aan gesloten is op een kleine batterij? In serie een snelle schakelaar. Transistor?

Dit geeft een kortstondige hoge spanning, in elk geval beduidend hoger dan de batterijspanning. Deze induceert een kortstondige verandering van het magnetisch veld van de  supermagneet en daardoor een variatie in de innerlijke stroom van die magneet. Dit betekent dan dat er een kortstondige spanningswisseling is met bijbehorende stroomsterkte variatie en die is wel via inductie op te vangen.

En de kans dat die geinduceerde stroom en spanning hoger zijn dan de gebruikte om het geheel in werking te krijgen zou aanwezig kunnen zijn.

 

We praten dan dus over een spannings- en stroomversterker waarbij de te gebruiken stroom geleverd wordt door de permanente magneet.

 

Deze gedachtengang doet GEEN afbreuk aan de wet van behoud van energie. 

 

Als deze gedachtengang juist is, is de volgende stap en regelaar te bedenken en te maken die de juiste impulsen geeft om de permanente magneet de in hem aanwezige stroom genoeg te laten varieren zodat er meer afgetapt kan worden dan er ingestopt wordt. En dan is het niets anders dan een servosysteem. 

 

Wederom veel succes. 

Dik Stukkien