motorolie – besparen op kosten

Beste Frank,

 

Motorolie moet aan minimale eisen voldoen om verkocht te mogen worden. Olie van bijv. de Aldi t.a.v. Shell zal alleen iets verschillen in de kwaliteit van de toegevoegde additieven.

Vocht in de olie en hoge temperaturen zijn belangrijk maatgevend voor de levensduur. Het meten van de zuurgraad is inderdaad een slijtage indicatie maar wat meet je? Zelf heb ik nog nooit van de chip gehoord, wel van andere manieren om tussendoor de olie kwaliteit te bepalen (olie testkaart)

De motorolie krijgt inderdaad bij gebruik een grotere smeerkracht en wordt meer hittebestendig. Dat komt door de minuscule koolstofdeeltjes die bij de verbranding ontstaan. Deze geven de olie een extra smerend vermogen. De koolwaterstofverbindingen geven de motorolie haar natuurlijke zwarte kleur. Het zwart is in principe koolstof, voor het grootste deel in kolo‹de vorm, ‚‚n van de beste smeermiddelen die wij kennen. Een goed werkend oliefilter houdt partikelgrootten die verantwoordelijk zijn voor wrijving en slijtage tegen en verleent alleen doorgang aan alle partikeltjes die de smeerkwaliteiten van de olie nog verder verbeteren. Zo ontstaat een ‘natuurlijk additief’ van minuscule koolstofdeeltjes, die het smerend vermogen van de motorolie bij gebruik zelfs vergroot.  

De meeste motorolies en smeermiddelen zijn op minerale basis. Hieraan worden chemische additieven toegevoegd. Deze zijn noodzakelijk om de prestatie van de smeerolie te verbeteren.  Zoals druk en slijtage additieven, viscositeit verbeteraars, anti schuimmiddelen en nog vele andere toevoegingen w.o. chloor. Het nadeel van al deze chemische additieven is dat ze relatief snel afbreken en schadelijk zijn voor onze gezondheid. De smerende kwaliteiten van motorolies nemen in tijd en gebruik snel af waardoor deze steeds ververst dienen te worden.

In theorie doen de motoroli‰n gemiddeld dat waarvoor ze zijn ontworpen. Maar men weet nooit waar, wanneer en of de smeeroli‰n nog echt goed smeren.  De belangrijkste beperkingen zijn:

Uit ervaring weten we dat de chemische additieven in deze oli‰n w.o. de viscositeit verbeteraars snel afbreken. De smerende werking van de olie neemt hierdoor af, waardoor wrijving en slijtage ontstaat. De loskomende slijtdeeltjes van metalen en andere materialen hopen zich op in de olie en werken als het ware als een schuurmiddel. Door temperatuurverschillen treedt voorts condensatie (vocht) op waardoor de olie verzuurd, emulgeert en nog sneller verouderd.  

Slechte smering leidt tot wrijving van motor en tandwiel overbrengingen en draaiende delen die met elkaar in contact komen. Mechanische onderdelen slijten hierdoor extra en gaan versneld kapot. Tevens treedt door wrijving onnodig veel energie verlies op. 

Chemische additieven tasten metalen aan De chlooradditieven die in veel motoroli‰n worden gebruikt zorgen voor aantasting (cavitatie) van metalen en veroorzaken gaatjes (pitting) in het metaal.  Op alle draaiende en bewegende delen wordt tijdens het smeringproces continu olie in deze gaatjes geperst. Hierdoor ontstaat uitbraak van metalen (slijtage). 

Het aantal ijzerdeeltjes dat men in de smeerolie terug vindt geeft een goed beeld van het smerend vermogen van een bepaalde olie.   

Geen of minder motorolie verversen, oke… mijn advies is dan ieder geval de GreenTec APX Green te gebruiken en een zware magneet op het oliefilter.

GreenTec APX Green ProtoPlasma bevatten geen toevoegingen of chemische oplosmiddelen. De olies blijven in tact en behouden blijvend hun natuurlijke smerende werking zowel bij lage als hoge bedrijfstemperaturen. Als een automotor gesmeerd wordt met APX Green, dan brengt dit additieven pakket een minuscuul beschermlaagje aan op de roterende en bewegende delen. Dit beschermlaagje fungeert als een goede “coating”. Deze conserverende laag zorgt ervoor dat er geen oxidatie, corrosie of metaal – metaal contact kunnen ontstaan.

Bij mechanische slijtage in een apparaat ontstaat wrijvingswarmte. De Greentec ProtoPlasma producten zijn zo ontworpen dat ze worden aangetrokken door deze wrijvingswarmte. Ze gaan dus van naturen zitten op die plaatsen waar de wrijvingswarmte optreedt. Op deze manier wordt precies op de juiste plek een beschermende coating aangebracht, waardoor er geen slijtage meer kan optreden en de levensduur van mechanische onderdelen wordt verlengd.

De ProtoPlasma’s zijn wetenschappelijk geformuleerd en zodanig ontworpen dat ze aan alle industri‰le mechanische criteria voldoen, tevens zijn ze zo samengesteld dat ze elk type smeermiddel, mineraal of synthetisch, overtreffen.

Hoop dat je hier wat mee kunt.

Vriendelijke groeten,

Ron Bos