Nieuwe Nieuwsbrief: De Hoogste Tijd

"De Hoogste Tijd" is een maandelijkse nieuwsbrief met onderwerpen die worden aangedragen door burgers en burgerinitiatieven over kwesties die u in de reguliere media meestal niet zult lezen en horen.
Het webadres om u aan te melden is: http://dehoogstetijd.info 

Wij van nulpuntenergie.net zullen zorgen dat op het gebied van nulpuntenergie ook kopij wordt aangeleverd
 

Laten we opstaan en duidelijk maken dat we in vrijheid willen leven en zelf over ons lichaam en onze gezondheid willen
beschikken. Dit is een fundamenteel recht dat niet door anderen mag worden geschonden! 
 
Een greep uit de inhoud van het Februarinummer: 

 • Een voorwoord van de Voorzitter
 • Om even bij stil te staan
 • De Hoogste Tijd
 • Getuigenis door een farma-insider
 • HPV-vaccin Gardasil (Merck) door FDA goedgekeurd voor jongens en opgenomen in het Amerikaans vaccinatieprogramma
 • Open brief aan Osama Osanna Obama
 • Voedsel heeft invloed op onze emoties
 • Welke wolf voed jij..?
 • Overpeinzing van een franse arts
 • 2010: Het jaar van de waarheid
 • Het onderbelichte aspect van de Kilometerheffing
Agenda
 • 13 febr. 2010 Belfort Groep Open Debat in Gent met lezing van John Virapen
 • 14 febr. 2010 Beurs in Warmenhuizen met aangepaste lezing VerontrusteMoeders"Wie heeft er belang bij uw gezondheid?"
Websites van participerende partijen: 
 • http://AntiMonsanto.Come2me.nl
 • http://citizensinactionbelgium.ning.com
 • http://CodexAlimentarius.come2me.nl
 • http://denieuwewereldorde.Come2me.nl
 • http://EU2000.Come2me.nl
 • http://Farmacie.Come2me.nl
 • http://hetgevaarvanamalgaam.Come2me.nl
 • http://kiesbewust.wazzup.nl/
 • http://ObamaBarak.Come2me.nl
 • http://wehaveachoice.weebly.com
 • http://WO3.Come2me.nl
 • www.amalgaam.be
 • www.argusoog.org
 • www.argusoogradio.org
 • www.stralingsarm-nederland.org
 • www.verontrustemoeders.nl
 • www.WantToKnow.be
 • www.WantToKnow.nl
U kunt uw website aanmelden voor deze lijst via info (a)dehoogstetijd.info