Nieuws en mis-leiding

bron tekst bekend

“Moge je in interessante tijden leven”.

Men zegt dat deze Chinese wens … een verwensing is…

Het lijkt erop dat we momenteel ‘in interessante tijden leven’.

Er zijn kenteringen aan de gang, die mensen in onzekerheid brengen.

 

In mijn beleving is de mensheid een organisme, net als de mens.

In de mens hebben we te maken met cellen met fysieke samenhang.

In de mensheid hebben we te maken met individuen in sociale samenhang.

In beide gevallen gaat het om communicatie; celcommunicatie als basis van de communicatie tussen de mensen.

…….

Hieronder kan je meer lezen over communicatie.

Vanuit een voorbeeld waar dat niet goed werkt.

Het gaat over ‘het nieuws’, (en haar mis-leiding).

(Die misleiding zien we ook in ‘geld’ en ‘politiek’)

 

Ik bestudeer dit soort dingen, zoals een dokter ‘diagnose stelt’.

Het is dan belangrijk om goed te bekijken wat er mis is.

Maar vooral, om te zien wat maakt dat dat mis gaat.

Daarna kan je er namelijk een remedie/preventie voor vinden…

 

Jarenlang keek ik al niet naar ‘het nieuws’ (’the knews’).

Ik had al ontdekt dat er teveel mee gesjoemeld werd.

Ik weet: er zijn mensen die het nieuws ‘heilig geloven’.

Die weten graag Niet hoe ‘het nieuws’ wordt gemanipuleerd.

 

Jarenlang heb ik zelf al geen ’televisie’ meer, om die redenen.

Ik zie hoe nu de reclame-industrie het ‘internet’ heeft overgenomen.

‘Reclame is een leugen die probeert te verkopen wat onverkoopbaar is’.

Ik ga er nog steeds van uit dat ‘iets wat goed is, verkoopt zichzelf’…

 

‘De Media’ (kranten, radio, televisie, en de asociale-media en internet), zijn ‘reclame’.

Afgelopen weken ben ik weer eens naar ‘het nieuws’ gaan kijken – met hun ‘sociale hypnose’.

Ik bekeek CNN, BBC, Aljazeera, DW en France 24; de ‘nieuwsfabrikanten’ van verschillenden landen.

Waarbij blijkt dat ze vaak allemaal dezelfde beelden laten zien, soms zelfs op hetzelfde moment.

 

Mij valt op hoe ‘ademloos’, ‘hijgend’, ‘jachtig’, veel van de ‘verslaggeving’ wordt gepresenteerd.

‘Verslaggevers’ ter plekke die niet verder komen dan een beschrijving van ‘wat gebeurde’, zonder reflectie.

‘Commentatoren’, die wel een beschouwing zouden moeten geven, komen vaak niet verder dan … speculatie.

Wat aldoor lijkt te ontbreken (voor mij) is een dieper inzicht in de samenhangen tussen heden en ver’leden.

 

Ik deed mijn ‘experiment’ om wat meer inzicht te krijgen over ‘het Trump Effect’.

Het is duidelijk dat hij ‘de knuppel in het hoenderhok’ is, die de ‘gevestigde orde’ opschrikt.

Verkozen door al die mensen die geloofden dat Trump als held helder orde op zaken wil stellen.

Zoals Henk me vertelde: precies een Uranus-cyclus geleden beloofde Der Adolf dat ook al …

 

Wat bleek (hoe on-verrassend): alle ‘nieuwszenders die ik bekeek ‘(ver)kleuren de berichtgeving.

Daarbij blijkt dat CNN een gestage anti-Trump hetze viert – urenlange verhalen van 5 ja-knikkers.

Terwijl Trump naar Arabia, Gaza, de paus, de EU en de G7 ging, blabberend ze op CNN maar door; ‘anti’.

Met opvallend veel ‘gespreksdeelnemers’ met ‘slavische’ namen als ‘commentatoren’; een ‘belangengroep’?

 

Het is duidelijk dat Trump als bedreigend wordt ervaren door jarenlange ‘gevestigde belangen’.

Vanzelfsprekend zijn “Corporations” Niet de oplossing om een land in goede doen te houden.

Regeringen zijn opgezet om juist te voorkómen; dat geldwinstbelangen de samenleving bepalen.

Maar wat daarbij steeds op de achtergrond blijft, is de verborgen rol van ‘geld'(geldbanken).

 

Ik schreef ooit al dat in 1935 de banken in de U$A de 25+ belangrijkste kranten opkochten.

Die banken stelden iemand aan die vanaf dat moment bepaalde wat wel/niet werd gepubliceerd.

Naar schatting wordt sindsdien 3% van alle nieuwsberichten gemanipuleerd/gecensureerd/gefingeerd.

3% was ‘verzet’ ook voldoende in de U$A ‘de revolutie’ teweeg te brengen ‘om Amerika vrij te maken’.

 

Het is al lang duidelijk dat de U$A niet vrij is, maar een ‘geheime’ regering heeft.

Ook is al lang bekend dat die ‘geheime regering’ via geld wel/niet stromen bepaalt wat niet/wel gebeurt.

Dat gebeurt door het verhogen/verlagen van de rente; en het wel/niet aanmaken van ‘geld’.

Zoals je al weet – dat beschrijf ik in een aparte text: ‘het bijgeloof van geld’.

 

Ik beschreef al: wereld/mens = 3D, papier/wet = 2D, geld/tax = 1D en Keuzebepaling = 0D.

Het begrip van die verschillen in Dimensies/Dementies helpt om veel ‘problemen’ te begrijpen.

Elk van die verschillende dimensies heeft een eigen logica, met een andere betekenis.

In ons level gaat het erom, om te leren die 4 Dimensies in samenhang te brengen, met Vrije Keuze.

 

In principe is politiek bedoeld om verschillende visies tot overleg te brengen, samen.

In plaats daarvan gaat politiek al te vaak over opleggen van gedrag, in plaats van overleg.

Zoals de Da’esch = Isil = Isis = Islam Kalifaat visie dat ‘iedereen moslim Moet worden’.

Aljazeera laat zien dat vanuit Afganistan en Uzbebistan, Da’esh nu Rusland wil Islamitiseren.

 

Dàt, is iets wat in de ‘verslaggeving’ steeds meer lijkt te ontbreken: achtergronden, begrip, uitleg.

Zoals NRC ‘rapporteerde’ dat ‘lithium accu’s kunnen exploderen en niet meer in vliegtuigen ‘mogen”.

Terwijl er al lang Lithium accu’s bestaan die Niet kunnen exploderen; je kan ze doorknippen zonder brandgevaar.

Wat blijkt, een dag of wat later was het ‘nieuws’ ‘dat ’terroristen’ accu’s door bommen kunnen vervangen’.

 

Een terrorist is altijd een verzetsstrijder, een vrijheidsstrijder; de Geuzen waren vrijheidsstrijders.

Terroristen ontstaan alléén wanneer er iets mis is met een regering; die niet alle visies vertegenwoordigt.

Terroristen ontstaan alleen bij gebrek aan overleg; wanneer mensen hun vrije expressie wordt ontnomen.

Terroristen ontstaan uitsluitend wanneer de gevestigde regering op meerdere aspecten een dictatuur is.

 

In een dictatuur probeert een enkeling te bepalen wat iedereen moet/mag denken of doen.

In een oligarchie wordt dat gedaan door een klein groepje – die ‘de macht in handen heeft’.

In een democratie bepaalt de meerderheid wat de minderheid. politie, media, … moet doen.

Steeds worden de ‘media’ gebruikt om de meningen van ‘anderen’ te beïnvloeden of te bepalen.

 

Wat in de ‘Media’ steeds ontbreekt is de achtergrondinzichten en de ‘doorgaande lijn’ in de hystorie.

Veel van wat we nu in ‘de media’ zien is niet meer dan een ‘echo’ van misstanden uit een ver verleden.

Zoals: het waren de Amerikaanse manipulaties in de oorlog tegen Rusland die van Afghanistan een strijdveld maakte.

Sindsdien is die oorlog nog steeds gaande; nu uitgespeeld door de Taliban en de Afghaanse regering.

 

“Iraq en Syria financieren en bevoorraden de Isis strijders in de bergen oost van Kabul”.

“Daarvandaan infiltreren ze Rusland, in groepjes van 15 tot 20 man – op weg om Putin te ‘bekeren'”.

“Op eenzelfde manier is het ook ‘de bedoeling’ om Trump in de U$A te ‘bekeren of te elimineren'”.

“Met – voor de lichtgelovigen, verhalen over hoe god zelf het kanon bedient om doelen te treffen”.

 

Kanonnen, Kanons en geweren doen niets van zichzelf; het zijn mensen die wapens misbruiken.

Het is de Gebruiker van een ‘wapen’, die bepaalt wat die daarmee wel/niet doet.

Dat betekent dat het geloof van de gebruiker bepalend is voor het wel/niet gebruik van ‘wapens’.

Geld is in de meeste gevallen het meest bepalende geloof; wat al te vaak het gedrag van mensen bepaalt.

 

Isil strijders krijgen 2x betaald wat de soldaten van het Afghaanse leger ontvangen.

Op die manier bepaalt geld de keuzen die mensen maken op te kunnen (over)leven.

De verborgen vraag is natuurlijk – wie heeft zoveel geld om dat allemaal te betalen?

Landen die olie produceren ‘hebben geld als water’; wapenhandelaren willen graag ‘verdienen’.

 

Na een paar weken ‘nieuws volgen’ weet ik weer exact waarom ik daarmee ophield.

Het laat problemen zien (de symptomen) maar stelt geen diagnose en geeft geen remedie.

Ook blijft steeds buiten beeld hoe de hystorie, en geld, dus de banken, de wereldpolitiek bepalen.

Maar vooral, het doet voor alsof ‘sociale processen’ (niet mensen’) de gang van ‘zaken’ bepalen.

 

In de weken dat ik ‘het nieuws’ bekeek, zag ik de tocht van Trump naar Arabia, Jerusalem, Vaticaan en EU.

Ik zag de lanceringen van de raketten, door joelende marionetten, in Noord Korea; en de USA antiraket test.

Ik zag weer hoe alle huidige politieke problemen al vele jaren geleden (vaak door de USA) werd veroorzaakt.

Zoals alle onvrede in Afghanistan, gefinancierd vanuit Syria en Iraq, indertijd door de Britten ‘gereorganiseerd’.

 

Mij valt dus op dat ‘verslaggevers’ alleen maar lijken te ‘rapporteren’, zonder verder voldoende te onderzoeken.

Vaak worden meningen van politici of anderen gepresenteerd (=geselecteerd), zonder tegenhangende visies te tonen.

Of, zoals in het geval van de reis van Trump, en de ‘rapportage’ door CNN, met alléén maar de tegenhangende visie.

Wat ontbreekt is de afweging van visies, de achtergronden, de historie/hysterie, en de mogelijke vooruitzichten.

 

‘Het Nieuws’ lijkt mij enorm veel teveel op ‘Fast Food’, ‘snack food’; het is niet voedzaam; het is ‘leeg’.

Fast Food geeft een impuls (suikers, zout, vet, water); Fast Information geeft niet meer dan een impuls.

Net als hypnose, en reclame, werkt ‘de nieuwsdienst’ vooral met ‘spiegels en kralen; herhaling en kreten.

Ik weet nu weer precies waarom ik jarenlang de nieuwsberichten niet volgde… en nog steeds weet niet waarom gebeurt wat gebeurt.

 

Ik ben blij dat mijn experiment weer voorbij is; ik besef dat ‘nieuws’ niemand blij maakt.

Ooit hoorde ik dat adverteren na het nieuws duurder is dan eraan voorafgaand.

‘Het nieuws’ heeft mensen zo beurs te maken dat hun mentale afweervermogen murw is.

Daardoor kunnen ze ‘de advertenties niet van zich afhouden’; ze worden gehypnotiseerd…

 

Opvallend is dat ik door de jaren heen ‘bij toeval’ steeds ‘belangrijk nieuws’ direct verneem.

Er zijn andere vormen van communicatie, tussen mensen en de mensheid, die hun samenhang bepaalt.

Voor mij is de mensheid één organisme, opgebouwd door individuele mensen met vrije keuze.

De principes van gezondheid en genezing van cellen in de mens, kunnen we ook gebruiken voor het genezen van de mensheid.

 

Dat, is waarom ik nu weer een paar weken de erger van ‘het nieuws’ bestudeerde.

Door de ziekte onder de microscoop te leggen is altijd wel weer veel te leren.

Maar het bestuderen van ziekte heeft pas betekenis als het lijdt tot betere gezondheid.

Dat is waarom ik de teksten over Vagevuur schrijf; om een beter Paradijs te kunnen beleven.