Vredesweek in Lothloriën 2017

Een groot al mensen die hart voor moeder aarde hebben, kwamen in Lothloriën in Frankrijk bijeen. Er werd vier dagen met elkaar van gedachten gewisseld hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.
De overige dagen werden gevuld met lezingen, ceremonies, sessies en workshops.
Duidelijk is dat we vooral zelf het voorbeeld moeten gaan geven, daar overheden en andere krachten het steeds laten afweten.
Onze aanbevelingen werden in een manifest vastgelegd.

voor video’s zie verder

Een van de groep op de foto

 

OPOP_Manifesto_A4_NL

 

We did it!

Bijdrage Mongoolse deelnemers