Nieuwsbrief Evomotion april 2014

Nieuwsbrief downloaden

Op Zaterdag 22 februari ben ik in de werkplaats van Evomotion geweest en heb met eigen
ogen de vorderingen kunnen zien.

Door steeds maar weer proeven te doen is men stap voor stap nu op een punt gekomen dat nu
ook aan de verkoop van producten kan worden gedacht.  Een website shop komt eraan.

 

Het is dan wel nog geen vrije energie, maar de besparingen kunnen zeker voor mensen die veel rijden zoals vrachtwagen aanzienlijk zij. Daarbij is natuurlijk de schonere uitstoot en minder fossiele brandstof gebruik heel fijn.
Ook het waterverhaal – gezond en bijzonder water – is een hoopvolle ontwikkeling.

Alle beetjes helpen.

Frank vdf Bonte