Nieuwsbrief vrije energie

Beste ge‹nteresseerden in Vrije- of Nulpuntenergie Machines
datum: 26 juli 2010

Eindelijk is het dan zover dat ik jullie op de hoogte kan/zal brengen over de stand van zaken op dit moment.

Omdat zich steeds weer nieuwe ontwikkelingen voordoen heeft het langer geduurd dan eigenlijk de bedoeling was.
Het zij zo.

Ik ben nu ca. 2,5jaar bezig met Vrije Energie ik kan jullie zeggen dat heel veel mijn pad heeft gekruist. Ook ben ik op vele plaatsen geweest om zelf te zien wat men had ontwikkeld maar ook om de mens achter de vinding te ontmoeten. Zo ben ik aanvankelijk in Budapest en Ohio/USA geweest en recentelijk congressen op dit gebied bijgewoond in Wenen, Karlsruhe, TU-Delft en natuurlijk de nulpuntenergie bijeenkomsten in Nederland georganiseerd door Frank Bonte met de website: www.nulpuntenergie.net.
Zo heb ik tijdens deze bijeenkomsten ook diverse vindingen kunnen aanschouwen, de een in een beginstadium van ontwikkeling, de ander in een verder gevorderd stadium. Zie b.v. http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23110 over de Yildiz-motor uit Turkije.
Ook ben ik er achter gekomen dat er ook hier en daar units geclaimd worden waar je grote vraagtekens bij kunt zetten zoals de EBM (Energy by Motion) van prof. Szabo (Hongarije), de Perendev-unit van Mike Brady (Zwitserland) en de Hummingbird-Suldance generator van Dennis Lee (USA) om maar enkele voorbeelden te noemen.
Hoewel ik als rasechte techneut nog steeds moeite heb om te accepteren dat het mogelijk is dat een unit elektrische- of mechanische energie kan leveren zonder dat er zoiets als fossiele brandstof wordt toegevoerd, ben ik toch door alles wat ik inmiddels heb ervaren, dat dit voor mij geen twijfel meer is, ondanks de tegenstrijdigheid in mijzelf hierover. Het is echt waar: het kan! Kunnen en durven we er ons voor openstellen want er is nog zoveel nieuws onder de zon wat wij (nog) niet weten!?

Zo ben ik net terug van een reis naar Australi‰ waar ik de uitvinders van de Lutec-machine heb bezocht en die een apparaat hebben ontwikkeld die ca. 1,25kW kan leveren. Deze units kunnen “gestapeld” worden tot b.v. 8 stuks op elkaar en dan 10kW kunnen leveren (=86.000kWh/jaar!). Nou hier wordt dus het bewijs geleverd en voorzover mij bekend zijn zij op dit moment het verst qua ontwikkeling.
Maar dan komt er ook een vorm van teleurstelling want ondanks dat de unit nog niet echt productierijp is (waar ik wel van uit ging) vraagt men toch waanzinnige bedragen, niet alleen voor de licentie voor de gevraagde landen maar heeft men ook nog diverse andere eisen.
 

Een vorm van tegenstrijdigheid ben ik zo bij bijna alle mensen tegengekomen die iets zelf hebben ontwikkeld n.l. dat men enerzijds het als een groots gebeuren ziet om iets dergelijks aan de mensheid en de aarde te schenken en tegelijkertijd a.h.w. verblind is geraakt door de grote dollartekens in de ogen die zich uit in het vragen van buitenproportionele bedragen om hun vinding te mogen produceren. Hier ben ik ook weer tegenaan gelopen in Australi‰.
Ik heb nu een aanbod gedaan om de kleinste unit naar Nederland te halen en die hier voor hen gratis verder te ontwikkelen resp. te optimaliseren tot een productierijp product en waarbij men dan alle kennis die we er hier instoppen gratis terug krijgt. We zullen zien hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Op korte termijn hoop ik hier meer over te horen.

Tegelijkertijd is er een groepje mensen om mij heen ontstaan die ook al een behoorlijke knowhow in de loop der jaren ontwikkeld hebben op het gebied van permanente magneettechnologie en met wie we besloten hebben om zelf de ontwikkeling van een Vrije Energiemotor ter hand te nemen. Zo heeft Han Vriezen zelf al iets ontwikkeld evenals Manfred Golebiewski die beiden deel uitmaken van het team. Ook Dirk Zandstra is van nature een uitvinder en heeft zelfs een eigen werkplaats.
We hebben het gevoel dat het dan ook echt “Vrije Energie” zal zijn. Hierbij horen dan ook geen patenten waarbij weer allerlei beperkingen kunnen gaan optreden.

Samenvatting:
Vrije Energie bestaat echt en binnen afzienbare tijd komt dit ook daadwerkelijk beschikbaar resp. op de markt. Vele mensen op deze aarde werken daar heel hard aan.
www.FreeEnergy4All.nl zal daar beslist een bijdrage aan gaan leveren. Voor dit moment is nog enig geduld op zijn plaats. Zo gauw er weer nieuws is zal ik jullie op de hoogte stellen.
Ik weet nu inmiddels ook hoe ik dat vrij eenvoudig kan doen.

Groetend,
Dick Korf

PS: wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen schrijf je dan in op mijn website:
www.FreeEnergy4All.nl