Occulte en wetenschappelijke aspecten van geluid

Drs. John Consemulder


Occulte en wetenschappelijke aspecten van geluid, licht en geometrie: implicaties voor heling, energiewerk, verbondenheid en het geestlichaam debat.
(Dit artikel zal gedeeltelijk geplaatst worden in de februari editie van het tijdschrift voor spiritualiteit en grenswetenschappen PRANA)

In januari 2008 komt het boek: ‘BLAUWDRUK, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ uit via Ankh-Hermes’
(ISBN: 978 90 202 0072 0)
Info over de inhoud van het boek: ‘Hoe geluid, trilling en energie de blauwdruk vormen van de fysische realiteit’

zie ook: www.healingsoundmovement.com

In den beginne..


In verschillende tradities en culturen op onze aarde, wordt de verbinding met de Bron tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid en klank. In het Johannes Evangelie lezen we; ‘In den beginne was het Woord.
En het Woord was bij God en het Woord was God.’
Die woorden, klanken en geluiden hebben invloed op ons denken, voelen en handelen. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die dit hebben gebruikt en opgetekend. Ook in de moderne wetenschappelijke traditie, zijn er aanwijzingen en bewijzen gevonden, die aantonen dat hoorbare en niet hoorbare frequenties een invloed hebben op ons en onze omgeving. In dit artikel zal ik, met behulp van zowel de esoterische als de wetenschappelijke vondsten, proberen deze invloed van klanken te bespreken en haar relatie met materie, licht en geometrie helder te maken.

De oude Egyptenaren, bijvoorbeeld, geloofden dat Thoth en Ra leven wisten op te wekken door middel van taal, en ook de Popul Vuh van de Maya’s benadrukt dat de eerste mensen zijn geschapen door spraak. In de neurofysiologie is bekend dat een derde deel van onze sensorische-motor cortex in de hersenen gereserveerd is voor structuren als de tong, mondholte, lippen en functies als spraak. Ook de grote Indiase en Tibetaanse wijzen hebben eeuwenlang herhaaldelijk op de kracht van mantra’s gewezen. Mantra’s zijn woord-en lettergreepklanken, zij danken hun uitwerking aan het feit dat het klanken zijn. Eigenlijk is het niet zo nodig om precies te weten wat een mantra is; een mantra werkt buiten het bewuste intellect om. “Het is alleen nodig om pure vibratie te worden” (Pir Vilayat Inayat Khan). Volgens de Tibetanen is het hele universum uit de oerklank OM ontstaan, de oermantra die steeds weer ‘Er zij’ spreekt. De Upanishads (een van de oudste esoterische geschriften) verkondigen zelfs dat door deze mantra vijfendertig miljoen keer op te zeggen, een persoon verlost word van zijn banden en bevrijd word van zijn karma en absolute bevrijding verkrijgt.

Het eerste levensteken dat zich aankondigde was de klank en de klank is ook het woord. Door alle tijden heen hebben de grote yogi’s en zieners de woord-God en de klank-God vereerd. Alle geheime kennis en mystieke oefeningen berusten op de kennis van woord en klank en ook in shamanistische rituelen is het ondenkbaar om de geestelijke wereld te bereiken zonder klank. Wat de mantra voor Indi