Slimme meters, alleen slim voor energiebedrijf

Slimme meters, alleen slim voor energiebedrijf -update-

 

update: october 2022

Nog steeds te vaak problemen met slimme meter

standpunten.net    Een uitstekende bron voor informatie!!!
Lees maar eens wat je kan overkomen als je de slimme meter niet wil.

Zeg neen – zeg dat je hoogsensitief bent en vraag bewijs dat het geen kwaad kan.

Het is niet verplicht een slimme meter te laten installeren
Gebruik je zonnecellen let dan op.  zie standpunten.net

2022 – Nog meer statelieten die met 5G werken. Nu ook allemaal een gratis brandmelder. Gratis!? Waarom zouden ze dat toch doen? Doe je onderzoek!

2022 – afschermen? Bestel bij Vitalitools een stukje afscherm materiaal en maak zelf een hoesje, maak meteen een hoesje voor je smartfoon. Ook alluminium schermt straling af.

2022 – verklarende video van Henrick weet wat je doet.

2019 – dec. problemen met uitlezen

2018 – Kla.tv    slimme meter, ja ja

2018 – Ervaring – bron STOPUMTS – weet waar je aan begint.

2017- http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/de-nadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kunt-deze-weigeren/

2017- Krijgen we ook Amerikaanse toestanden op deze “prison planet”
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Alex Jones


Slimme gas meter

De slimme energiemeter is eigenlijk geen meter maar een regelaar, een apparaat waarmee uw gas & licht op afstand kan worden geknepen of dichtgedraaid, b.v. als u niet op tijd heeft betaald. (Met een meter kan alleen worden afgelezen).
Een ouderwetse mechanische meter heeft dat euvel niet.

“Dicht geknepen” wil zeggen: je krijgt nog maar 80% van de energie die je normaal zou krijgen. Dat is zoiets als Gazprom, die de gaskraan naar Oekraïne regelt. Men kan dus manipuleren, ingrijpen. Heb je achterstand met betalingen dan kan op afstand je toevoer afgesloten worden. En ook hier weer wees kritisch wat wordt verteld. Door dirty power van bijv. dimmers kan de uitlezing hoger uitvallen.

 

Update:

2017-05 Informatie filmpje van Hendrick Smit

2017-03- meter in de fik – aansprakelijkheid (USA)
2017-03- https://www.facebook.com/Europeans-on-smart-meters-122384431183034

2017-02 – http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/de-nadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kunt-deze-weigeren/

2017-01- rapport status zie verder  – het gaat ons (overheid) weer geld kosten!?

2014-09 – Documentaire  over dit gebeuren.
Wat in de USA gebeurt zal ons ook kunnen overkomen.

 

Onze huidige situatie
Hoewel we nog weinig ervaring hebben krijgen we de indruk dat ook de slimme meter, die dom* gemaakt wordt soms (fors) hogere verbruiksgegevens geeft als men voorheen gewend was.
Ook al doet men voorkomen dat deze meter zelfs besparing geeft.

*)dom -wil zeggen dat de WIFI zender voor datatransmissie – dag en nacht – uitgeschakeld wordt – geen straling kan geven. Men moet dan wel zelf nog de gegevens 2xpj doorgeven.
Wel wordt de gasmeter per wifi signaaltje naar de smartmeter doorgegeven.
De smartmeter zendt ? x per dag de gegevens door met veel meer vermogen (dat is het probleem). Dus laat dat uitschakelen. Het kan nog in Nederland

 

Teveel berekenen?.
Als ik het goed begrepen heb komt de foutmeting, door het systeem van meten. Zit men verder van het voedingspunt af en geeft de kabel 200V ipv 240V wat normaal is en de meter op geijkt is, dan berekent de meter het vermogen uit de spanning (240V) x stroom.
De meter kijkt niet naar de werkelijke spanning!. Hierdoor zal de meter een te hoog verbruik gaan berekenen.
In Amerika heeft men daar heel vervelende ervaringen mee.

Komt men tot de ontdekking dat er iets met de meter niet klopt dan blijkt het heel erg moeilijk gehoor te krijgen bij de leveranciers.
Ons aanbod in de praktijk een de slimme meter te mogen meten is helaas afgewezen.  Wij willen dit verhaal graag ontkrachten.

Dus heb je twijfels dan is hier de volgende optie.
Schaf een ouderwetse stroommeter aan.
Neem een straalkachel van 1000W en noteer stroom, spanning en tijd.  = gebruikte vermogen
Neem de zelfde straalkachel en sluit hem vervolgens op de slimme meter aan en noteer over dezelfde tijd het verbruik.
Verschillen?
Met deze gegevens kun je dan de strijd aanbinden met de leverancier van de slimme meter.

Dan nog iets over de gas-leverantie, ook daar klopt niet alles.
Zie: te veel gas betaald   Ook te grote afwijkingen.?

 

Kijk op google van mensen die al problemen hebben en dit op internet hebben gezet. Daar wordt je niet vrolijk van.

 

 

Gezondheid:
Straling = het nieuwe asbest verhaal.

 

Je kan de meter in Nederland nog weigeren.
Je kan eventueel de zender ook uit laten schakelen.
Maar kun je geen oude meter meer krijgen (bij defect)  neem dan een digitale uitvoering.
Er moeten er toch duizenden beschikbaar zijn – de teruggehaalden.
Vraag steeds of er een zender in de meter zit en aanstaat.
Monteurs praten daar liever (begrijpelijk) niet over.

 

 

rapport januari 2017

Het grote aantal reacties op de column over de krokodillentranen van de VVD omtrent energiesubsidies en salderen, doet vermoeden dat het een gevoelig onderwerp is. Bij nadere telling blijkt 1/3 van de reacties van anonieme of onvolledig geïdentificeerde bronnen en is de helft een onder-onsje tussen Math Geurts en Peter Segaar. De eerste groep verdient het niet om te worden beantwoord en Math en Peter zouden elkaar beter eens op de koffie kunnen vragen voor een goed gesprek. Toch wil ik wel reageren op een paar inhoudelijke punten.

1 De Regulerende Energie Belasting (REB) die per 1996 is ingevoerd, was toch echt bedoeld om ons energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Het is dus van de zotte dat wegens allerlei kromme redeneringen sinds 2004 groene energie weer op dezelfde manier belast wordt als grijze. Het is nog veel gekker dat de grootverbruikers vrijwel geheel voor de REB buiten schot blijven. Juist de grootgebruikers die bij elkaar 3 à 4 keer zo veel gebruiken als alle huishoudens kunnen via investeringen hun gebruik van stroom verminderen en verduurzamen. Door de volkomen onterechte subsidie voor grootgebruikers wordt dat verhinderd.

2 Het idee dat mensen die kunnen salderen, dat doen ten koste van de mensen die dat niet kunnen, is absurd. Als ik geen auto gebruik, doe ik dat niet ten koste van de automobilisten. Als ik niet rook, niet drink en geen gas gebruik doe ik dat niet ten koste van de rokers, drinkers en gasgebruikers. Als ik de files vermijd gaat dat niet ten koste van de file rijders. Niemand hoeft te betalen voor iets wat ik niet doe.

3 Dat de kosten voor het elektriciteitsnet, het wegennet en het riool en alle andere infrastructuur voor een deel uit de algemene middelen en voor een deel door de gebruikers naar rato van hun gebruik betaald worden, is volkomen billijk, maar zij betalen niet voor de niet gebruikers en de niet gebruikers zijn geen profiteurs. Gebruikers betalen uiteraard wel meer als er minder gebruikers zijn om de kosten op te verhalen. Vrij logisch en niks mis mee.

4 Salderen is niet meer dan tijdelijk parkeren van energie op het grote net. Het kost niks. Dat PV bezitters het net zouden kunnen overbelasten is een mooie theorie, maar in werkelijkheid is het andersom. Zelfs bij één miljoen huishoudens met volledige PV is hun productie en verbruik minder dan 3 % van het totale landelijke stroomverbruik. Ook zonder PV varieert het stroomgebruik gedurende de dag. De piekbelasting van het net kan overdag zelfs 2 à 3 keer zo hoog zijn als de belasting s’nachts. Daardoor moeten er overdag extra centrales bijgeschakeld worden. En dat kost geld want die centrales zijn de rest van de dag nutteloos. De stroom uit deze centrales is dus relatief duur. Door PV wordt de dagpiek minder en daardoor is er ook minder van die extra capaciteit tijdens de piekuren nodig. Met al die PV op de woningen wordt de totale op jaarbasis gemiddelde prijs van energie lager.

5 In de winter zou er te weinig energie van de PV komen en zouden alsnog de dure gascentrales bijgezet moeten worden. Ook dat is niet waar. Windturbines leveren in de winter ongeveer 1,5 – 2 keer zo veel als in de zomer. Bij de huidige hoeveelheid PV op woningen leveren de windturbines op jaarbasis al 5 keer zo veel als de PV daken. Ook de ervaring in Duitsland, Denemarken, Schotland etc. leert dat de combinatie van wind en zon zelfs tot 60 % van het totaal duurzaam, geen probleem oplevert.

Bij een incidentele overmaat duurzame energie kunnen windturbines heel eenvoudig tijdelijk stopgezet worden. Dat kost bijna niets. Kolencentrales kunnen niet aan en uitgeschakeld worden. Bij de variërende belasting veroorzaken deze juist een probleem. Zij draaien ten koste van het klimaat door als er geen behoefte aan stroom is en proberen die stroom met dumpprijzen te slijten.

6 Het PV gebruik zorgt ook voor kortdurende pieken die op termijn gemakkelijk kunnen worden opgevangen in accu’s. Met een accu van één elektrische auto van de nabije toekomst (40 – 60 kwH) kan de dagelijkse stroom van vier PV huizen gebufferd worden. Nederland zal nooit meer dan 4 miljoen huizen met PV krijgen, maar op termijn wel 9 miljoen elektrische auto’s.

Salderen is alleen toegestaan voor kleinverbruikers. Voor grote zonneparken gelden heel andere regels.

7 Als er al een probleem zou ontstaan, waardoor het net extra kosten zou moeten maken om de onregelmatigheid op te vangen, dan is dit een zorg voor de netbeheerders. Als dit geld gaat kosten dan moet dat via de aansluitkosten verrekend worden. Als Rijkswaterstaat meer asfalt moet aanleggen omdat er zo veel files zijn, gaan we ook meer wegenbelasting betalen. Dit wordt verdeeld over de weggebruikers. Als er veel mensen kiezen om geen auto te nemen, zullen de anderen meer moeten betalen. Lijkt me logisch. Mensen die de files in de spitsuren vermijden, zouden eigenlijk juist extra beloond moeten worden. Hetzelfde geldt voor de PV bezitters die de dagelijkse piekbelasting verminderen.

8 Het idee dat PV bezitters profiteren doordat ze dure stroom verkopen en goedkope stroom terugkopen is niet juist. Particulieren maken geen gebruik van de variabele spotprijzen. Het salderen gebeurt op jaarbasis voor een gemiddelde prijs.

9 De vergelijking tussen 5 cent subsidie voor windturbines op zee en 14 cent subsidie voor PV gaat helemaal mank. De subsidie op windturbines is een tijdelijke zaak en zal worden afgeschaft zodra die niet meer nodig is om te kunnen concurreren tegen fossiel. De fossiele energie wordt echter zwaar gesubsidieerd (wereldwijd 5 keer zo veel als duurzame energie) o.a. door de vrijstelling van energiebelasting voor grootgebruikers. (variërend van 10 tot 14 cent/kWh) Ook worden de externe kosten voor klimaatschade en gezondheidsschade niet door de energieleverancier betaald, maar door de gemeenschap. (Deze zijn door het IMF becijferd op ca 5 cent per kWh) Het rijk geeft dus subsidie voor wind op zee om tegen de veel grotere subsidie voor grijze stroom te kunnen concurreren. Als duurzame energie niet en grijze energie wel belast zou worden en wel voor iedereen in gelijke mate per kWh zou er helemaal geen subsidie voor windenergie nodig zijn.

10 De 14 cent (11 cent REB + 3 cent BTW) bij saldering is geen subsidie. Het is een inkomstenderving doordat de PV bezitters hun energie zelf maken.

11 De regeling verlaagd tarief ofwel de postcoderoos regeling geeft eveneens vrijstelling van REB + BTW voor de hoeveelheid stroom die je zelf maakt met de panelen waarvoor je geïnvesteerd hebt.

Het zou zeer onrechtvaardig zijn als het salderen werd afgeschaft terwijl de regeling verlaagd tarief nog wel gewoon doorgaat.

Han Blok

 

Om energiebesparing te stimuleren heeft de Rijksoverheid in 2015 besloten iedereen gratis een slimme meter aan te bieden. In 2020 moeten alle huishoudens in Nederland dit aanbod gehad hebben via hun netbeheerder. Het verwachte resultaat met de slimme meter was een energiebesparing van 3,5%. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt echter dat de energiebesparing achterblijft. Huishoudens met een slimme meter besparen nu nog geen 1%. Direct inzicht in het eigen energieverbruik blijkt essentieel voor energiebesparing met de slimme meter.

 

Energiebesparing het motief

Een slimme meter registreert continu het energieverbruik. Dit biedt de consument de mogelijkheid inzicht te krijgen in het energieverbruik van de eigen woning en met behulp hiervan energie te besparen. Om deze reden heeft de overheid ervoor gekozen om deze meters gratis aan te bieden. Al meer dan 25% van de woningen in Nederland heeft inmiddels een slimme meter. In 2020 zullen bijna alle huishoudens in het bezit zijn van zo’n meter.

 

Energieakkoord en slimme meter

De Rijksoverheid is uitgegaan van een besparing van 3,5% door het installeren van slimme meters. Dit zou een nationale besparing van circa 10 petajoule moeten opleveren. In 2020 moet Nederland 100 petajoule bespaard hebben, dat is vastgelegd in het Energieakkoord. Het laten installeren van slimme meters bij alle Nederlandse huishoudens zou naar verwachting dus 10% van deze doelstelling realiseren. De totale kosten voor de uitrol van de slimme meter zijn 3,3 miljard euro. Met een energiebesparing van 3,5% zouden de maatschappelijke baten per saldo 770 miljoen euro hoger zijn dan de kosten.

 

Kosten hoger dan baten

Helaas is de voorspelde besparing van 3,5% nog niet gerealiseerd. Consumenten met een slimme meter besparen op dit moment slechts 1% aan energie. Als dit percentage niet verandert, draait de overheid verlies. De maatschappelijke kosten zullen dan honderden miljoenen euro’s hoger uitkomen dan de totale baten. Het is dus belangrijk dat Nederlanders meer gaan besparen op hun energieverbruik.

 

Inzicht in energieverbruik

Energieleveranciers zijn in Nederland verplicht om hun klanten een keer in de twee maanden een overzicht te sturen van hun energieverbruik. Uit onderzoek blijkt dat dit niet genoeg is om energiebesparing te stimuleren. Direct inzicht in het eigen energieverbruik is essentieel. Consumenten kunnen alleen direct inzicht krijgen in hun energieverbruik door de slimme meter te gebruiken in combinatie met een energieverbruiksmanager, zoals een slimme thermostaat of een energie-app.

 

Consument niet energiezuinig

Uit het onderzoek van het PBL blijkt dat consumenten niet actief bezig zijn met energiebesparing. Zij willen vooral een lagere energierekening. Om geld te besparen stappen zij over naar een nieuwe energieleverancier. Wat met de slimme meter ook een stuk gemakkelijker is geworden, aangezien meterstanden van afstand uitgelezen kunnen worden. Investeren in een slimme thermostaat doen maar weinig Nederlanders. Slechts 15% van de huishoudens met een slimme meter combineert deze met een slimme thermostaat of een ander product of dienst waarmee inzicht gegeven wordt in het energieverbruik.

 

Nieuwe beleidsstrategie

Om de invoering van de slimme meter kosteneffectief te maken, moet de beleidsstrategie opnieuw worden bekeken. De overheid heeft drie opties: het huidige beleid voortzetten met ondersteuning van publiekscampagnes en financiële prikkels voor consumenten, zelf investeren in energieverbruiksmanagers of kiezen voor een experimentele aanpak waarbij verschillende energieverbruiksmanagers getest worden op hun effectiviteit voor energiebesparing. Uit het rapport van het PBL blijkt dat de experimentele aanpak de grootste kans van slagen heeft. Deze aanpak kost echter wel veel geld en tijd. Het blijft dus de vraag of de energiebesparing van 3,5% voor 2020 kan worden gerealiseerd en met welke oplossing dit gebeurt.

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht, Nieuwsbrief