Taal is mind control

mindcontrolVan eenheid tot verdeeldheid

 

De relativiteitstheorie van de taal stelt dat wij iets zien als we er een woord voor hebben ook al bestaat het niet, en iets niet zien als we er géén woord voor hebben ook al staat het voor onze neus.

Patiënten moeten hun arts vertellen over alle geneesmiddelen die zij nemen, inclusief recept en over-the-counter geneesmiddelen, vitaminen en kruiden supplementen.
XENICAL en andere geneesmiddelen kunnen elkaar veroorzaken bijwerkingen beïnvloeden. XENICAL kan de manier waarop andere geneesmiddelen werken beïnvloeden en andere geneesmiddelen kunnen de manier waarop XENICAL werkt beïnvloeden.
Patiënten moeten in het bijzonder vertellen hun arts als ze het nemen van:
cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune, Restasis, SangCya)
beta-caroteen en vitamine E
levothyroxine (Levo-T, Levolet, Levothyroid, Levothyroxine Natrium, Levoxyl, Novothyrox, Synthroid, Tirosint, Unithroid)
warfarine (Athrombin, Athrombin-K, Coumadin, Jantoven, Panwarfin, warfarine natrium)
amiodaron (Cordarone, Pacerone)
geneesmiddelen voor de behandeling van epileptische aanvallen. Zij kunnen niet zo goed werken terwijl je XENICAL nemen. Praat met uw arts meteen als uw aanvallen gebeuren vaker of erger worden terwijl u XENICAL nemen
antiretrovirale geneesmiddelen voor de behandeling van HIV. Zij kunnen niet zo goed werken terwijl je XENICAL nemen
seite
Lees meer informatie:hier

Er zijn veel leuke experimenten gedaan die dit bevestigen.

De kwantumnatuurkunde heeft aangetoond dat de werkelijkheid niet bestaat uit objecten maar uit een holistisch proces.
Deze realiteit kan dan ook alleen worden beschreven in een procestaal, niet in een objecttaal. Een objecttaal is een taal die is gestructureerd rondom zelfstandige naamwoorden, objecten. Een procestaal is gestructureerd rondom werkwoorden, processen.

Moderne talen zijn objecttalen en dat is al direct een vergaande vorm van mind control en een belangrijke oorzaak van verwarring, ook in de wetenschap, en oorlog. Met een objecttaal kan de werkelijkheid niet worden beschreven en raken we verstrikt in de illusie van verdeeldheid die leidt tot angst, agressie en oorlog. Objecttaal bevordert een oogzichtelijk materialistisch wereldbeeld. Een procestaal daarentegen bevordert een inzichtelijk spiritueel wereldbeeld.

Waar objecttalen heersen regeert de leugen. Deze talen zijn gemaakt om verdeeldheid te brengen en gaan uit van wat het oog ziet: objecten. Maar een bekend gezegde luidt: het oog bedriegt.

Het (bijbels) oud-Hebreeuws is een procestaal en is bovendien als numeriek systeem verankerd. Hiermee is het eigenlijk een natuurzuivere wiskundige beschrijving van kosmos en mens.(geformuleerd als geschiedenisverhaal, dat onthoudt beter). Zodra dit echter wordt omgezet in een vreemde taal dat ook nog eens een objecttaal is én de achterliggende wiskunde niet bezit is sprake van een drievoudige valsheid in geschrifte. En op deze valsheid zijn religies gebaseerd!!

Heel ontmaskerend is dat modern Hebreeuws, de taal van de staat Israël, ook een objecttaal is! Waarom werd al die moeite gedaan, waarom werd het vrede bevorderende proces-Hebreeuws omgebouwd tot verdeeldheid zaaiend object-Hebreeuws?? Een in procestaal gedrenkte geest/mens komt niet gemakkelijk tot geweld jegens anderen omdat de eenheid van Al-Dat-Is en de karmische effecten van (gewelddadig) handelen in een processtaal liggen besloten, men ziet de gevolgen en zal zich niet snel laten bedriegen.

De ombouw van het oud-Hebreeuws naar de modern Hebreeuwse objecttaal is de voorwaarde en oorzaak van de agressieve veroveringspolitiek van Israël waartegen al 77 maal een UN resolutie werd aangenomen. Dit is wel het meest duidelijke voorbeeld van de juistheid van de titel van deze brief:

Taal is mind control

Meer voorbeelden maken meer inzichtelijk hoe dit werkt.

Men kan iets fouts een leuke naam geven zodat het wordt aanvaard:
Een illegaal veroverd gebied kan men bebouwen en het dan een nederzetting noemen.
Dat klinkt leuk, romantisch, lieflijk, vredig.
En zo werd bijna gehele West Bank veroverd ten koste van veel onrecht en bloedvergieten.

Men kan delen van een gebied waar een volk woont een verschillende naam geven en dan de bevolking laten vergeten dat zij één volk zijn door hen met de gebiedsnaam te identificeren.
Zo heten veel Slavische mensen nu Russen en anderen Ukraïners, weer anderen Belarussen.
En ja hoor, ze gaan elkaar haten en vermoorden.

Andersom gaat ook. Men kan sterk verschillende volkeren onder één naam brengen en het – zoals vaak gebeurt – zelfs bij wet verbieden om de oude namen nog te gebruiken. Dit is gedwongen integratie.
Maar de mens is geen flipperkast, hij is wie hij is en verandert slechts langzaam. En zo krijg je ook op deze manier ook moord en doodslag.
Het creëren van grenzen dwars door etnische gebieden is een methode die in bijna de gehele wereld werd toegepast. Ellende gegarandeerd! (voorbeeld: Tutsies/Hutus).

Het meest desastreuze voorbeeld is ongetwijfeld het onder de noemer ‘geld’ brengen van iets wat het volmaakte tegendeel van geld is. Deze vorm van mind control is de basis van onbeschrijfelijk veel uitbuiting en oorlog sinds de grondlegging van deze wereld. Krediet. Niet krediet op zichzelf, maar de voorwaarden waaronder krediet wordt verstrekt. Deze voorwaarden maken van krediet een helse machine dat maar één doel heeft: uitbuiting. Het eindresultaat is altijd een ultrarijke elite van banksters en een verpauperde onder hoge schuldenlast zuchtende bevolking. Dit leidt tenslotte altijd tot rebellie, beschuldiging van terreur en tot politiestaat verworden democratieën.
Dit is de toestand van vandaag.

De voorwaarden die krediet, waar op zichzelf niets tegen is, maken tot deze helse uitbuitingsmachine zijn:
– verstrekking door particuliere instellingen met winstbejag/gedrag.
– Heffen van rente (door alle religies verboden)
– gebruik van schuld als geld
Bankgeld is schuld, geen geld. Door renteheffing kan naast eerlijke arbeid ook geld met geld worden ‘verdiend’. Hierdoor treedt de wet van accelererende voorsprong in werking. Schulden stijgen steeds sneller, zo ook de rijkdom van de krediet verstrekkende bankster elite. Door deze rente niet te heffen over echt geld maar over schuld als geld, bankkredieten, wordt dit proces nog eens veelvuldig versneld. Het eindpunt is noodzakelijkerwijze dat deze elite de gehele wereld in eigendom heeft. Inclusief de wereldbevolking!
Wij bevinden ons niet ver van dit eindpunt. Hierdoor treden tegenkrachten in werking omdat deze ontwikkeling in strijd is met de natuurlijke orde. Dit krachtenspel is de motor achter de conflicten in de wereld van de internationale politiek.

Deze voorbeelden tonen aan dat taal als middel tot mind control een grondslag vormt voor de ellende in de wereld.

Laten wij dus letten op wat het autoriteitensysteem waaronder controlled media, politieke demagogen en onderwijs, ons wil wijsmaken, hoe men speelt met woorden en namen…en hoe wij dit onbewust zelf ook doen!

Laten we voorbij de taal zien en ons afvragen wat de werkelijkheid is.

Zo bevrijden we ons van een der belangrijkste vormen van mind control.

Nico