Tetryonics – een totale revisie van de natuurkunde

Een bijdrage van ir Derk Otto van Nieuwenhuijze & Blom, arts

Salut,
Jullie weten al, van mijn presentaties en andere berichten, dat ik jullie aandacht vraag voor Tetryonics.
HTTP://Tetryonics.scienceoflife.nl is inmiddels een jaar oud.
Zinvolle informatie, neem de tijd. Beluister de interviews. Prachtige informatie. FrankB
Het werk op www.tetryonics.com is inmiddels 5 jaar oud.
 

reacties uit de 0.groep

 


 

1 mei 2014
Prachtig Beinte, ik zie dat je je input niet onnodig beperkt. 🙂
This is the way.

De tendens om zijn roots te ‘vergeten’ is tamelijk alomtegenwoordig.
Religies doen het, muzikanten doen het, wetenschappers doen het,
iedereen doet het.

Als men naar de roots van wetenschap zoekt ziet men dat dat altijd
de filosofie is die weer al te vaak is gevormd door religieus dictaat.
Ik meldde daarom de allesdoordringende Gregoriaanse kalender die ons in 3D op sloot.

Religie, filosofie en wetenschap is een kunstmatige drie-eenheid waarvan op dit moment alle
delen (nog) zwaar zijn gecorrumpeerd.
We ontdekken nu dat die splitsing een competitief een daardoor lauterend karakter heeft.

Russell zei dat niet religie maar wetenschap de weg zou wijzen.
Die opmerking moet je echter in zijn tijd plaatsen.
Religie (religare met de waarheid), filosofie en wetenschappen vloeien in Waarheid ineen.
Het is niet correct om dat op het conto van ‚‚n van de drie te schrijven.

De religieus getraumatiseerden zullen dan zien dat de een-voudige waarheid altijd al bekend
‚n beschreven was in jargon dat niet meer werdt herkend en ook – vanwege de censuur der machthebbers met de meute in hun gevolg – beschreven in bedekte termen en verpakt in de geaccepteerde leugen.

nico;


 

28-04-2014

Tja O#o,


 

Mijn laatste bericht was, zoals daarin aangegeven, niet bedoeld als stuk op zich. Je kritiek is dus wat voorbarig. Ik zal voortaan niet meer in twee delen reageren

 

Deel II zal ik vanavond afmaken en posten, ik wil dat als ‘@O#o et al’ doen vanwege de inhoud.


voor nu even snel:

Ik wil geen wetenschap in de gebruikelijke zin des woords bedrijven omdat ik het niet als wetenschap erken.

(hiermee stel ik je geduld wel heel erg op de proef, bear with me).

 

Je beschrijvingen, punten 1 t/m 4, zijn mij bekend.

 

Deels niet afwijkend van wat ik zei/vind, slechts in andere bewoordingen.

Deels anders maar houd staande wat ik zei/vind.
 

Zo is jouw definitie van ‘opinie’ ook bij mij bekend maar ik onderken die als onvoldoende.

 

(in deel II staat al mijn definitie van ‘opinie’ evenals het higgs deeltje).


Je zeg dat volgens Kelvin kwantum en electromagnetische ‚‚n zijn. Niks nieuws, ik zeg dat alles ‚‚n is.
 


Je mag de (?) visie van Russell kunstzinnig noemen, ik maak onderscheid tussen zijn technische en spirituele werk. En stel dat niemand om beide heen kan. Een nieuw arrangement, ja dat kan en zal voor practische toepassing ook nut hebben.
 


 

Mooi als Kelvin een exacte versie van Ilija is, time permitting zal ik er zeker naar kijken.


 

De relatie subject/object ken ik goed, zo goed zelfs dat ik stel dat het bekende

‘zo binnen zo buiten’ tenslotte ‘binnen ¡s buiten’ zal blijken. Object, subject en kenproces zijn ‚‚n.
Dat ene, daar raakte ik eens in verzeild, zodoende. 😉 Tat Tvam Asi. font>

 

Ik heb het model van Bohr nooit geloofd, dus ja ik weet dat er geen neutronen en dus ook geen neutronensterren zijn. Het komt misschien radicaal over maar ik geloof helemaal niets van wat de schoolboekjes meldden.

 

Energie/quanta is niet mijn uitgangspunt. Je hebt die ‘kennis’ ook niet nodig voor lepeltje buigen en genezen etc. Mijn uitgangspunt is bewustzijn.

Je zegt 2x:
www.scienceoflife.nl. Altijd in ont’wikkeling.

4)
Subject(ief) en Object(ief) zijn vage begrippen door onjuist woord-leen-gebruik.
Onder(ge)worpen of opgeworpen, is de betekenis vanuit het Latijn
Ik verkies het verwijzen naar bewustzijn of materie, of zelfs met/zonder Vrije Keuze.
Mijn publicaties hierover zijn publieke kennis.

Dan stel je me een vraag … die ik al had beantwoord.
(‘Of ik introspectie wil overslaan. "Niet, dus"…)
Ik schreef je al dat je mijn publicaties op het www kan vinden.
Specifiek: "Scientific Consensus" en de serie over integriteit en gezondheid.

Ik weet niet wat je onvrede met wetenschap is.
Je onvrede met Caesaro-Papismus kan ik begrijpen.

Maar hoe helpt dat jou in wat je probeert te doen?
Waarom breng je het in, in de discussie?
"Als je iets bestrijd geef je het energie."
‘"Vechten voor Vrede’, is een tegenspraak in zichzelf."

Ik kan niet veel met je algemeenheden of schijnbaar dogma.
Ik kan ook niet veel met je stelling dat "cycli alles verklaren".
Ken je mijn publicatie "STEC", over de relatie van ruimte, tijd, energie en bewustzijn?
Of, meer specifiek, mijn publicaties over de vier dimensionaliteiten van Tijd?

Een "cyclus" is een mooie aanname.
Praktisch, en simpel; maar incompleet.
Zelfs als de Cornu Spiraal is het elega
nt.
Maar hoe kom je van een punt naar een lijn naar een cirkel met vaste omloopbaan?

Nee, aan een cyclisch model heb je niets om wordingsgeschiedenis te beschrijven.
Dan heb je een spiraal nodig, een vortex (een cirkel met variatie).
Maar de beschrijving van een draaikolk vereist beschrijving van de contect.
Pfaffse fibrilatie is dan een moge!ijk meer bruikbare formulering.

Cycliciteit is een ander woord voor een tijdbasis, of "inertie’.
Het is de basis van/voor de opbouw van ruimte.
Maar zelf slechts gevolg van een energiepuls.
En louter bepaald door een verandering van fase.

Een cyc!us is mooi, mijn hele studie in Delft ging daarover.
Maar een cyclus is een handvat, geen verklaring.
Het is een aanname, die werkt; een Dogma.
Vandaar dat ‘de wetenschap’ verder ging kijken.

e**i.phi. is het een cirkel, of een spiraal?
e is een spiraal.
i is een cirkelrotatie.
Phi is een rotatiehoekverandering.

Je kan er mooie dingen mee beschrijven.
Maar niet hoe dat moois allemaal ontstaat.
Daartoe moet je laten zien waar een cyclus, vaste rotatie, vandaan komt.
Dat vereist dat je moet laten zien hoe een cirkel ‘groeit’ uit een nulpunt.

Eenheid is een leuk begrip.
Maar kosmologie vereist eerst de Nul(doorgang).

Zoals ik al schreef, ik waardeer je reacties, maar ‘ik kan er niets mee’.
Je verwijst naar mensen waarmee je het niet erg eens bent.
Je formuleert algemeenheden waarmee ik niets kan bouwen.
Op welke manier kunnen we, samen, energiekwanta beter begrijpen en gebruiken?

Voor de helderheid van de discussie zou ik me meer wetenschappelijkheid wensen.
Waarin je woorden zoals ‘god,’ ‘nul’ en ‘een’ eerst helder voor me definieert.
Waarin je formuleert wat jij zelf zeker weet, een waarom jij dat voor waar houdt.
En waarin je nalaat om voor/namens een ander (mij) te willen spreken.

Zoals ik al schreef,
Stuur me svp je CV, en publicaties en/of patenten.
Laat de verwijzingen naar god en geloof/politiek svp achterwege.
En formuleer duidelijk wat je bedoeld met een woord, en waarom je het aanvoert.

Mijn CV en publicaties zijn op het internet te vinden.
Ik werk toe naar de manier waarop we de samenhang tussen informatie en materie kunnen beschrijven.
Specifiek, hoe we dat in Vrije Keuze in ons lichaam als gezondheid/vrede kunnen be(-)leven, als mens en als mensheid.
En hoe dat in termen van (4D dynamische fase logica) in het Nulpunt is te begrijpen/beschrijven.

Als je denkt dat de kunstzinnige visie van Walter Russel kan helpen … laat het me zien.
Maar wijs niet af wat je niet kent: Tetryonics beoogt namelijk exact hetzelde te verklaren.
Zoals ik schreef: het uitgangspunt is daar niet tijd/cycli maar energie/quanta.
Met gelijksoortige bevindingen als Ilja, maar nu in detail en exact onderbouwd.

Wist je dat Tetryonics laat zien wat de Higgs deeltjes wŠl zijn?.
Wist je dat Tetryonics materie en anti-materie logisch verbindt?
Wist je dat neutronensterren niet uit neutronen bestaan, volgens Tetryonics?
Al die verhalen kan je gratis en vrij op het internet vinden: in 4 boeken

Ik bracht het in de Nulpuntgroep al meermalen te berde.
Want hier is een theorie waarin kwantum en elektromagnetisme ‚‚n zijn.
Waarmee gericht nulpunts/kwantum apparaten zijn te bouwen.
Maar ook de problemen met de formulering zijn te corrigeren.

Svp, Nico, praat me niet over paus en god en geloof/politiek.
Laten we kijken hoe we kwantum/machines kunnen bouwen.
En leren van de manier waarop ‘de natuur’ dat al deed, als atomen.
Opdat we ook beter kunnen omgaan met de manier waarop we dat in ons lichaam gebruiken.

Wat ik zoek is typische ingenieurskunde: effectief, bruikbaar.
Maar ook medisch verantwoord: goed en gezond.

Feel well

O#o

 


Sinds een maand heb ik bijna dagelijks interviews met Kelvin Abraham, de ontwikkelaar van Tetryonics. Het is fascinerend wat hij me voorlegt en uitlegt. En (gelukkig) een totale revisie van de hele natuurkunde zoals ik die leerde. In zijn aanpak is ALLES gebaseerd op elektromagnetische krachten. En komt de HELE natuurkunde samen in ‚‚n eenvoudige geometrie.

Tetryonics is eenvoudig te leren: knip de sjablonen uit die je in de website kan vinden.
Leg ze op tafel en zie welke patronen je daarmee kan maken. De dag erop kan je dan met plakband tetra‰ders maken. Kelvin Abraham ontdekte hoe hij daarmee alle atomen kon maken.

Op zijn website zijn de 4 boeken die hij al schreef te vinden. Kunstwerken, maar ook een paradigmaverandering voor de wetenschap. Alles wat bekend is komt er op een andere, meer samenhangende manier samen. Waarbij complexiteit wordt vereenvoudigd,en misvattingen worden gecorrigeerd. Het laat zien dat de Einstein vergelijking maar de helft van het verhaal is. Het laat zien hoe het werk van Hertz en Tesla elkaar complementeren. Waarom er 120 atomen zijn. En dat zwaartekracht in feite 3 krachten betreft.

De eerste twee boeken gaan over kwantummechanica en kwantum dynamica. De twee boeken erna over scheikunde en kosmologie. Het koste hem 5 jaar voor het schrijven. Hij schat 2 jaar om het te begrijpen. Het leuke is dat je het zelf kan ontdekken; dat lukte hem ook. En dat je met schaar en plakband zelf direct ‘in de vingers kan krijgen’ hoe de planck constante het hele universum vormt.

Er zijn allerlei visies over de manier waarop de moderne natuurkunde anders is dan menigeen denkt. Er zijn allerlei mensen die telkens weer naar dezelfde onderzoekers wijzen: Tesla, Russel, en zo verder. Tetryonics geeft uitleg, maar vooral een logische visie. Met papier, schaar en plakband krijg je het zelf in de vingers.

Dat wat als gedachtengoed in de nulpuntgroep circuleert, wordt tastbaar in Tetryonics. Gratis beschikbaar. Alles wat Kelvin vond staat op zijn website. Quantum geometrie. Atomaire oppervlakte elektromagnetische stromen. Bio-elektromagnetische velden. Kosmische elektromagnetische zwaartekracht velden. …

Belangrijk is het begrip dat massa (inertia) NIET hetzelfde is als materie; het gaat om heel verschillende dimensies. Tetryonics laat ook zien dat tijd hetzelfde is als een verandering van quanta-dichtheid in een gebied. De websites en interviews leggen dat in detail uit. Maar om het goed te leren begrijpen … heb je niet veel meer nodig dan papier, schaar, plakband en de sjablonen.

 

Feel well

O#o