Crowd Power

Frank Bonte

December 2015 – Een moment van bezinning.
Wat heb ik ervaren in “de speeltuin van het leven”?
We worden duidelijk “geleefd” door ANGST.

Hoe gaat “mijn/ons spel” nu verder.

 

Heb je genoeg ellende meegemaakt?
Wordt wakker en doe er wat aan.
Maar laten we het vooral met hart en ziel, zelf doen!.
LIEFDE/VREDE is de de juiste energie.
Oproep/meditatie aan het eind van de bld. door MartijnvS.
Crowd power
Earth-matters, is een groep mensen, die daadwerkelijk naar betere tijden streeft.
Abonneer je op en sponsor deze pioniers!. (vanaf € 5,00 pm)
Met dit filmpje wordt veel je al duidelijk.
Crowd power
De Keshe Foundation is snel groeiende. Het streven naar PEACE is groot.
Ondanks velen nog twijfelen zijn vele enthousiast bezig gegaan. Zie ook hier
Crowd power
Vrijstaat-wonderland, onderdeel van het streven van vrij mens te zijn.
Het is één van mijn dromen om in een onafhankelijk land schone energie en een onafhankelijk geldsysteem te kunnen wonen. De belangstelling is groeiende. Voorlopig even in ballingschap.
Je kunt mede-eigenaar worden voor slechts € 10,00. Zie de voordelen.
Crowd power!
Er zijn natuurlijk veel meer goede initiatieven gaande.
Het is belangrijk dat je gaat inzien dat we worden bezig gehouden met allerlei nare zaken.
Zolang je daar aandacht aan geeft kun je je energie niet voor mooie dingen aanwenden.
Nare zaken die invloed hebben op je gezondheid. Stress.
Het is nu een kwestie van tijd, dat het huidige systeem in stort. (Met één druk op de knop kan dat)
Begrijp wat AI (artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie) met je doet.
Begrijp dat bij de AI = computer technieken, de factor LIEFDE ontbreekt!!
Het is de transhumane groep “mensen”, die nu hun plan willen doordrukken.
Er zijn heel veel goede initiatieven gaande en dat is hoopvol.
Zet  je ego opzij en ga vooral samenwerken.
Crowd power.
Laat zien dat je een vrij denkend “mens” bent.

 

Uit crowdpower van 27-12-2015
zie bij de afsluiting van de uitzending op 1:29
Oproep tot herstel. Door Martijn van Staveren.

Het allerbelangrijkste in dit moment is dat wij beseffen hoe belangrijk het überhaupt is dat wij er zijn. Hoe belangrijk het is dat wij als waarnemers op deze planeet toezicht houden in het model dat afstaat van het model zoals het hoort. En laten wij in ons gevoel heel diep naar binnen gaan waar de sleutels liggen van ons gevoelsbewustzijn naar wie wij ooit zijn geweest. Laten wij heel diep naar binnen gaan naar wat wij voor ogen hebben met deze wereld. Welk beeld komt er bij jou naar boven? Welk gevoel komt er bij jou naar boven? Wat zou je anders willen zien..en dat mag best iets zijn uit de werkelijkheid waar we op dit moment mee te maken hebben. Vanuit het weten en het voelen dat er een grote groep, een hele grote groep mensen op deze planeet doorwerkt op een fundament wat niets te maken heeft met vrede en liefde, wat niets te maken heeft met gelijkheid, gelijke kansen en gelijke rechten. Vanuit de wetenschap dat deze grote groep mensen de macht hebben op basis van de onwetendheid en op basis ook vaak van de onbereidwilligheid van de mens om mede participant te zijn in de verandering; laten we op basis van deze gevoelens eens een paar duidelijke krachtvelden in beweging zetten. Je voelt in je hart dat jij beseft dat vanuit gevoel en vanuit liefde en compassie, juist vanuit het oorspronkelijke menselijke vermogen waar zo op gewacht wordt, dat het mogelijk is om invloed te hebben in de realiteit die jij waarneemt en vanuit dit besef en vanuit dit diep liggende gevoel zie je de aarde vanuit je lichaam hier in dit nu, zie je de aarde en neem je waar dat jij een besluit mag doen. Een besluit mag nemen op basis van de rechten welke jij als legitieme houder van deze prachtige mooie levende bibliotheek, ook al is het op dit moment een kloon realiteit het is verbonden met Thuis, het is verbonden… onlosmakelijk verbonden met ons Thuis, dat jij de rechten hebt om invloed te brengen. Als waarnemer als waarneemster. En je kijkt naar die aarde en je besluit heel diep van binnen.. en je mag dat ook uitspreken op jou manier… van binnen in jezelf ‘Ik ben hier juist nu in dit moment gekomen om mijn aanwezigheid in het veld van het bewustzijn en de aarde alles wat er aan gelieerd is om dat te tonen’ ‘Ik ben er’ ‘Ik neem waar’ en alles wat achter de gordijnen wordt gehouden zie ik in liefde en respekt, ik vergeef alles en iedereen die deze traumatische situatie heeft belichaamd. Ik geef ook de opdracht vanuit mijn diepste en grootste galactische menselijke bewustzijn, vanuit de kracht van autoriteit geef ik de opdracht om het bewustzijnsveld van de aarde welke gekoppeld is aan de oorspronkelijkheid van de mens, aan de oorspronkelijkheid van mij, om deze in beweging te zetten. Laat dat zo zijn en je ziet het op jou manier. Over de hele aarde zijn mensen bezig met liefde en kracht en we besluiten dat onze kracht ons scheppingsvermogen, vanuit de waarachtigheid vanuit de oorspronkelijke wereld de bron van alles wat is dat dit in beweging wordt gezet in elke veldlijn van het bewustzijn in elke frequentie tegelijkertijd daar is geen min of plus in, daar is geen negativiteit of positiviteit in het gaat om kracht, het is puur kracht het is scheppingskracht en je beseft dat dit alle lagen en alle frequenties tegelijkertijd waarneembaar is en dat vele beschavingen vanuit de frequenties ontvangen vanuit het weten dat jij daar de mededrager in bent. Het is nodig, o zo nodig dat wij dat zelf weer durven doen. We laten dit frequentie veld in het gehele universum zien, wij steken een lichtveld aan vanuit de oorspronkelijkheid om het te vieren dat we er nog zijn en om te vieren dat we weer Thuis zullen komen. En we besluiten dat de prachtige aarde dat we alle systemen zullen gaan vervangen, zonder dat we daar überhaupt iemand in buiten sluiten. We besluiten dat alles wat er is gebeurd, dat we dat recht gaan zetten. Simpelweg omdat we dat kunnen en simpelweg omdat het mag. En we zetten dit veld in geometrie in bekrachtiging vanuit schepperbron en vanuit bronwereld, in beweging en we zien dat deze frequenties door alles heen trilt. Alles wordt zichtbaar, en we zien het ook en we geven de opdracht laat het zichtbaar zijn in het verleden, heden en in de toekomst. En vanuit ons gevoel, vanuit de kracht van kreatie dat alles is wat wij en wie wij zijn, waarin wij definitief de frequentie van de oorspronkelijke wereld weer terug in het heilige diametrische diagram waar de aarde uit opgebouwd is. En wij vergeven elkaar wereldwijd voor alles wat gebeurd is wat wij niet konden overzien. We zullen samenwerken in elke frequentie met elkaar tot in het hoogste niveau om onszelf los te maken van de intruders om daarna deze intruders, deze indringers, met kracht te laten weten dat ook zij vrij mogen komen. Wij hebben geen oordeel, wij zijn wezens van gelijkwaardigheid. Er is opdracht gegeven in het veld nu in een land waarin we nu spreken met elkaar, dat de kracht van het universum voelbaar is vanuit de oorspronkelijkheid we geven deze frequenties mee aan alle bewustzijnsvelden welke hier naar luisteren en ook aan alle bewustzijnvelden welke niet meer luisteren, simpelweg omdat wij de frequentie uitzenden. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te werken in deze transitie zonder oordeel en we geven de opdracht om dit in elke cel van het bewustzijnsveld van de aarde in elke lichtfrequentiecel in alle frequentiecellen überhaupt om dat te integreren. Het is de tijd om te beseffen dat wij als mensheid er niet voor weg kunnen lopen en wij realiseren het ons heel erg goed. Wij voeden ook met aandacht ons fysieke lichaam en we beseffen ook dat ons lichaam een product is van onze gevoelens en terwijl wij kontakt maken met ons eigen fysieke lichaam geven wij ook de opdracht aan alle cellen van ons fysieke lichaam dat zij alle indringende energieën en alle manipulaties los mogen laten en we zien het uit ons fysieke lichaam wegtrekken maar geven de opdracht dat dit naar de bronwereld terug gestuurd kan worden. We voelen op de plaatsen waar dit zo belangrijk is waar dit mag gebeuren, voelen dat wij ondersteund worden. Breng je aandacht naar de plaats waar jij verziek herstel nodig hebt en we geven een diepgaande opdracht aan de bron van alles wat is dat we legitieme afnemers zijn, dat alle vrijgekomen energieplekken worden opgevuld met de oorspronkelijke blauwdruk van wie jij bent en je ademt daar een paar heel diep bij in en uit. We danken al onze familieleden en onze vrienden onze galactische en intergalactische wezens voor onze steun, onze steun welke wij mogen ontvangen, en wij beseffen dat zij met grote ogen meekijken naar wat wij gaan doen. En aan het eind van deze bekrachtiging kijken we nog eens heel goed terug naar onszelf, we kijken nog eens heel goed naar ons eigen gedrag hoe wij werkelijk in ons dagelijks leven.. waar wij over praten, welk gevoel loopt er dagelijks door mij heen. Vanaf dit moment worden deze gevoelens jou duidelijk als een punt, een keerpunt in jou leven. Je koestert dit gevoel en onderzoekt dat op jou manier en je voelt en weet dat het aan jou is wat je hiermee wilt doen. Je keert nu niet terug naar jezelf, je blijft in dit krachtveld zitten van schepping en beseft dat je persoonlijkheid daar een onderdeel van is en vanuit deze visie kun je weer lekker terugkeren in het moment van nu.