JULA ATOM CONCEPT – deel 2

Dr. Ilija Lakicevic, res. prof. geeft vrijdagavond 25 april 2014 het vervolg
van zijn lezing eerder op 14 maart 2014 gegeven.

“JULA” ATOM CONCEPT IN SERVICE OF OFFICIAL SCIENCE

verwijdert

 

De toegezonden tekst:
I am going to chow how right atom JULA concept can be applied for clarification of scientific measurements and simplification of them on the Lee – Yang theory at Columbia University (1957), which is an excellent example of how easily the senses can be deceived into arriving at wrong conclusions.

Their revolutionary discovery which upset many fundamentally believed-in facts of physics lies in the conclusion that all atoms spin in the direction of their motions – of their axis.

What that means is that atoms or particles ejected from the north end of a “decaying” atom, such as cobalt, spin in a right-handed (clockwise) direction, and those which are emitted from the south end spin in a left-handed (anti-clockwise) direction.

This discovery led to the possibility that atoms acted like right and left-threaded screws, and that might eventually explain how matter is held together by some mysterious force within matter and solve the mystery of Creation.

But, every single premise upon which the experiment was founded is wrongly assumed to be what it is believed to be.

Cobalt, Carbon, Sodium, Sodium Chloride, Tantalum will give different but PREDICTIBLE results – the experiment itself should not have been necessary.

With a true knowledge of the Nature of electricity the right results would have been predictable.

Love&Joy

I AM ILIJA

 

 

Mijn Nederlandse omschrijving:

” JULA ” ATOM CONCEPT  ten dienste voor de offici‰le wetenschap

Ik ga jullie laten zien hoe het atoom in het  JULA concept kan worden toegepast, om verduidelijking van wetenschappelijke metingen
te vereenvoudiging, zoals men op de Lee – Yang theorie aan de Columbia University ( 1957 ) heeft gedaan.
Ik geef  een mooi voorbeeld hoe gemakkelijk onze  zintuigen kunnen worden misleid, waardoor men tot verkeerde conclusies komt.

Hun revolutionaire ontdekking die veel wetenschappers volgden, maar in feite de natuurkunde verstoorde,
ligt in de conclusie dat alle atomen in de richting van hun as draaien.

Dat dat betekent dat atomen of deeltjes aan het noordelijke uiteinde van een ‘ roterende’ atoom worden uitgeworpen.
Zoals als bij kobalt met een spin, rechtsom ( met de richting klok mee ) en die uitgestoten aan de zuidkant met een “spin” in een  linksom draaiende richting beweging.

Deze ontdekking leidde tot de mogelijkheid dat atomen zich gedragen als rechts en links – en rechtse vortexen, wat uiteindelijk zou kunnen verklaren hoe materie wordt bijeengehouden
Bijeengehouden door een mysterieuze kracht in de materie en het verklaren van het mysterie van de schepping .

Maar, is elke vooringenomen aanname (premisse) waarmee een experiment wordt uitgevoerd juist te zijn van wat het wordt verondersteld te zijn ?.

Kobalt, Carbon, natriumchloride en tantaal zullen verschillende, maar voorspelbare resultaten geven.
Het experiment zelf zou zelfs niet nodig zijn geweest .

Met met een ware kennis van de aard van  elektriciteit zouden de juiste resultaten voorspelbaar zou zijn geweest .

Love & Joy
I am Ilija