Solar Radiation Management brengt ons uit ons nulpunt

youtuberWij schreven jaren geleden al over strepen in de lucht, chemtrails. Weinig met nulpuntenergie te maken enk je, maar des te meer met bewustzijnsontwikkeling. De deeltjes die in de lucht worden geblazen zijn debet aan de afkoeling van de aarde. De albedo[1] van de aarde is de index voor het terugkaatsen van het zonlicht. Zonlicht is een bron van bewustzijn. Hoe minder wij dat krijgen hoe minder bewust we kunnen worden en niet in ons eigen nulpunt terecht komen.
Maarten Horst heeft onderzoek gedaan naar weermanipulatie .Via Schiphol is hij achter verschillende dingen gekomen,onder andere de originele benaming van Geo-Engineering.
Luister naar het verhaal van Maarten die de AIVD aan de deur heeft gehad en zelf heeft opgebeld om zijn bevindingen te delen.
Het telefoon gesprek met de AIVD is te beluisteren na het interview met Maarten .

Maarten Horst – Solar Radiation Management / Albedo[1] Management

Ongekende hoeveelheid informatie over geo-engineering of solar radiation management

Maarten Horst websites :

Noten:

Bronnen: